Vi er certificeret på arbejdsmiljø, og dermed tildelt en Krone Smiley hos arbejdstilsynet.

Medicinalindustri

Nedenstående er fra Novo Nordisk i Bagsværd med et gulvarealer på lige omkring 5.000 m2. Under tilbudsgivningen havde Bygherre rådgiver NNE Pharmaplan A/S en liste over ønskede kravspecifikationer for bygningernes rum. Det omhandlede blandt andete produktionsbygninger hvor der var forskellige krav til komfortbelægning, trykstyrke/belastning, glat og rengøringsvenlig overflade, samt pårvirkninger fra kemikalier.

I forbindelse med ovenstående eksempel vil vores anbefaling afhænge af de krav der er til de færdige gulve sammenholdt med den fremtidige belastning af gulvet. Som oftest vil der være et ønske om en genbehandling / vedligeholdelses løsning.

Belægningstypen stiller store krav rengøringsvenlighed og kemikaliepåvirkninger.

Belægningsopbygning: 2 mm skridsikker Sikafloor 300 UV i farven RAL 6019.

  • Overflade Primning
  • Udlægning af Sikafloor 300 UV / Sikafloor 390 og Sikafloor 264 på andre områder
  • 2 lag Topcoat Sikafloor 302 W

Læses mere på leverandørens hjemmeside under leverandører, under datablade og vælg Sikafloor 300 UV.

På Sika Danmarks hjemmeside er det ligeledes muligt at finde referencer.

Øvrige referencer med tilsvarende GMP krav:

H. Lundbeck A/S i Valby – Areal ca. 2000 m2 - Sikafloor 300UV

Statens Serum Institut på Amager – Areal ca. 700 m2 – Sikafloor 390

Bavarian Nordic A/S i Kvistgård – Areal ca. 1000 m2 – Sikafloor 261

Her ligger vi

Broenge 16

2635 Ishøj