Vi er certificeret på arbejdsmiljø, og dermed tildelt en Krone Smiley hos arbejdstilsynet.

Våde områder eller processer

Det viste eksempel er fra Tjørnegårdsskolen i Gentofte, udførte gulvarealer ca. 1200 m2. Vi har udført en 100 % fugtspærring med Rockidan fugtspærre system. Efterfølgende er der udført et polyurethangulv, den valgte type er ligeledes trinlydsdæmpende.​

Krav til den valgte belægning:

Grundet en større skimmelsvamp renovering i skolens under-visningslokaler i kælderen var der et ønske om en 100 % fugtspærring grundet permanent opstigende fugt. Idet diffusionstætte belægninger epoxy, polyurethan samt linoleum ikke kan klare vedvarende fugt. Ved Epoxy og polyurethangulve vil der opstå dampbuler og vedhæftnings svigt, under linoleumbelægninger vil der komme skimmelsvamp og der vil også kunne komme dampbuler.


Ved ”våd” beton grundet manglende udtørring for at kunne udlægge træ, linoleum eller kunststofbelægninger (Epoxy og Polyurethan typer) udføres systemet også som en 2-3 lag opbygning der tåler optil 95 % fugt. Vi har også andre systemer fra BASF og Sika Danmark ring for nærmere oplysninger.

Belægnings opbygning: Fugtspærre opbygning fra Rockidan A/S.


3 lag BP Grundering super
Lukning af porer huller med FS 023 Fugtspærre
1 lag FS 023 Fugtspærre

Der hentes datablade og leverandørbrugsanvisninger på vores leverandørs hjemmeside se under leverandører, vælg Rockidan.dk den viste reference er beskrevet hvis der søges på fugtspærre - kontakt os for yderligere informationer.

Øvrige referencer med tilsvarende belægning:


Borup Skole i Køge Kommune, Valdemarskolen i Ringsted, Toiletter under det Japanske Tårn i Tivoli,
Bavarian Nordic i Kvisgård, Colo Plast i Espergærde, Novo Nordisk i Kalundborg.


Der findes rigtig mange referencer idet denne type fugtspærring er anvendt de seneste 20 år.

Her ligger vi

Broenge 16

2635 Ishøj