Vi er certificeret på arbejdsmiljø, og dermed tildelt en Krone Smiley hos arbejdstilsynet.

GAMLE SPECIALOMRÅDER TEKSTER

Cementbaseret belægning

Det viste eksempel er fra parkeringskælderen hos Explanetariet i Tuborg Havn, udført arealer ca. 3000 m2. Vi har udført en overflade der tåler vejsalt og olie, den er slidstærk og let at vedligeholde, belægningen er fra Fosroc A/S.


Belægnings opbygning: Renderoc ST 05, belægning fra Fosroc A/S.


Slyngrensning / diamantslibning af betonoverflade.


Overfladen primes og der udlægges af 2-3 lag Renderoc ST05, tilsat struktur for at opnå den ønskede overflade.


Der hentes datablade og leverandørbrugsanvisninger på vores leverandørs hjemmeside se under leverandører, vælg Fosroc.dk - kontakt os for yderligere informationer.


Øvrige referencer med tilsvarende belægning:

Parkeringskælder, udført areal 44.000 m2 i Rødovre Centrum med Renderoc ST 05 fra Fosroc A/S.

Dekorative belægninger

De viste eksempler er fra Munkegårdsskolen i Gentofte og Tivoli A/S i København.

Vi har udført en 3-4 mm selvnivellerende epoxy belægning efter der var udført en 100 % vandtætning eftersom der stod vand op af kælder gulvene under diamantslibningen. Læs mere om fugtspærre under specialområder om Rockidan Fugtspærre system.

Krav til den valgte belægning: Rengøringsvenligt og meget dekorativt.

Belægnings opbygning: 3 mm Selvnivellerende epoxybelægning ilagt print.

• Primning af overfladen i det viste eksempel der der udlagt en fugtspærring med Rockidan system
• Udførelse af selvnivellerende epoxy belægning – Mastertop BC 370
• Montering af print folie, udført af Nielsen & Kromann.

• Tegninger og design er udført af Lars H.U.G.

• Udlægning af klar topcoat Mastertop TC 430¨

Datablade kan hentes på vores leverandørs hjemmeside se under leverandører.

Reference med ilagt print:

Toiletter på Munkegårdsskolen i Gentofte – print i gulvbelægningen, tegninger Arne Jacobsen.

Projektet er udarbejdet af Dorte Mandrup Arkitekter, kontakt os venligst for yderligere informationer.

Diamantslibning og superfloor

Vi udfører diamantslibning som forarbejde på både nye og gamle betonoverflader samt på gamle støbeasfalt gulve. I alle tilfælde har det været for at opnå en rigtig god vedhæftning til den type belægning der efterfølgende skulle udlægges.


I få tilfælde er vi blevet kontaktet, idet en anlægs / beton entreprenør har fået udført en betonoverflade hvor det efterfølgende har regnet eller de har været for sent på med glitte maskinen eller hvis overfladen ikke er blevet så jævn som ønskede.

Superfloor Gulve:


Nu har vi været på et HTC slibe kursus for udførelse af Superfloor for at kunne tilbyde Superfloor gulve.


Flere og flere har et ønske om en betonoverflade der er slebet til en meget glat og blank overflade hvor der efterfølgende porerfyldes og voks behandles.

Der findes mange forskellige niveauer af den færdige overflade, der kan læses mere under leverandører, se under Ernfred Petersen A/S , www.ep.dk , søg product type og vælg Superfloor her kan ses referencer og læses endnu mere om mulighederne med Superfloor gulve.


Vi glæder os til at få en flot reference på en sådan opgave.

Epoxymaling

Det viste eksempel er fra en teknikkælder hos Novo Nordisk A/S i Bagsværd, udført arealer ca. 500 m2.


Hvis der ønskes en tæt og lukkede overflade, kan dette være svært at opnå med en epoxymaling idet udfaldet vil afhænge meget af eksisterende underlag. En beton med ringe styrke eller et pudslag vil typisk have mange negative luftblærer efter den nødvendige diamantslibning, selvom der påføres 3 lag epoxymaling lukker man ikke disse huller. Hvis der er ønske om en tæt lukkede overflade skal der vælges en anden type belægning ellers skal er et så stort forarbejde til at det bliver kostbart med en epoxymaling. Det er vigtigt at man som bygherre klarlægger det færdige krav til overfladen.


Vi har udført en Epoxymaling af overfladen med Micopox W i farven lys grå fra Beton Apoteket.


Belægnings opbygning : Micopox W
Diamantslibning af betonoverfladen
Udlægning af 2 lag Micopox W farve lys grå 31.
Der hentes datablade og leverandørbrugsanvisninger på vores leverandørs hjemmeside se under leverandører, vælg Beton-apoteket.dk - kontakt os for yderligere informationer.


Vi har også udført mange arealer med Epoxymaling af betongulv, alle vores leverandører har Deres svar på en Epoxymaling. Læs mere under leverandører.

Referencer med Epoxymaling:
2 parkeringskældere på Kalvebod brygge i København.
Kælderetagen hos SSI bygning 95 udført med Sikafloor 2530 W fra Sika Danmark A/S.
Kældergulve på Novo Nordisk i Kalundborg – udført med Sikafloor 2530 W
Schulstad Brød A/S på Advedøre – udført med Micopox W
HTH køkkener i Glostrup lagergulv – udført med AB-pox fra Rockidan A/S
Kælder depot rum i Det Japanske tårn i Tivoli – udført med NM 50 serien fra Rockidan A/S
Fitness center i Esromgade – udført med NM 50 serien fra Rockidan A/S


Der findes masser af flere referencer på epoxymaling. 

Flyvemørtel og opretning

Det viste eksempel er fra Novo Nordisk i Kalundborg udførte gulvarealer ca. 55.000 m2. De fleste arealer har fået en opretning for at opnå en planhed tolerance på min. ± 2 mm på 2 meter retholt.

​Nogle områder f.eks. i det viste billede fra en tankhal var der et ønske om ingen lunker dermed er der foretaget en 100 % opretning med epoxy inden udlægning af de ønskede belægnings typer.


Efter udførelsen blev der foretaget en vandtest, således at vi var sikre på at der ikke var lunke dannelser i det færdige gulv. Der skal dog påregnes at der vil være lidt vand på overfladen selvom den er fri for lunker idet der kan forekomme spændinger i overfladen samtidig med at overfladen er skridsikker hvilket også holder på vandet.

Områder med flydespartel: 35 mm opretning for at udligne pilehøjde på dæk elementer

• Slyngrensning af de nye dæk elementer
• Primning af overfladen med MD 16 primer
• Udlægning af flydespartel type afhænger af topbelægning

Der kan læses mere på vores leverandørs hjemmeside se under leverandører, vælg Weber og søg under floor produkter.

Hvis der skal udlægges Epoxy eller Polyurethanbelægning ovenpå en flydespartel er det meget vigtigt at vælge en industri type som f.eks. Weber Floor 4160 der skal kunne opnås en sammenhængsstyrke på min. 1.5 Mpa .

Kontakt os for råd og vejledning til valg af type opretning.​

Fugtspærre i gulve og belægninger i København og på Sjælland

1200 m2 Fugtspærre system udført for Tjørnegårdsskolen

Det viste eksempel er fra Tjørnegårdsskolen i Gentofte, udførte gulvarealer ca. 1200 m2. Vi har udført en 100 % fugtspærring med Rockidan fugtspærre system. Efterfølgende er der udført et polyurethangulv, den valgte type er ligeledes trinlydsdæmpende.

Krav til den valgte belægning og fugtspærre:


Grundet en større skimmelsvamp renovering i skolens under-visningslokaler i kælderen var der et ønske om en 100 % fugtspærring grundet permanent opstigende fugt. Idet diffusionstætte belægninger epoxy, polyurethan samt linoleum ikke kan klare vedvarende fugt. Ved Epoxy og polyurethangulve vil der opstå dampbuler og vedhæftnings svigt, under linoleumbelægninger vil der komme skimmelsvamp og der vil også kunne komme dampbuler.


Ved ”våd” beton grundet manglende udtørring for at kunne udlægge træ, linoleum eller kunststofbelægninger (Epoxy og Polyurethan typer) udføres systemet også som en 2-3 lag opbygning der tåler optil 95 % fugt. Vi har også andre systemer fra BASF og Sika Danmark ring for nærmere oplysninger.

Belægnings opbygning: Fugtspærre opbygning fra Rockidan A/S.


3 lag BP Grundering super
Lukning af porer huller med FS 023 Fugtspærre
1 lag FS 023 Fugtspærre

Der hentes datablade og leverandørbrugsanvisninger på vores leverandørs hjemmeside se under leverandører, vælg Rockidan.dk den viste reference er beskrevet hvis der søges på fugtspærre - kontakt os for yderligere informationer.

Øvrige referencer med tilsvarende belægning og fugtspærre:


Borup Skole i Køge Kommune, Valdemarskolen i Ringsted, Toiletter under det Japanske Tårn i Tivoli,
Bavarian Nordic i Kvisgård, Colo Plast i Espergærde, Novo Nordisk i Kalundborg.


Der findes rigtig mange referencer idet denne type fugtspærring er anvendt de seneste 20 år.

Industrigulve

​Det viste eksempel er fra Novo Nordisk i Kalundborg udførte gulvarealer ca. 55.000 m2. I forbindelse med tilbuds-givning var der fra Bygherre rådgiver NNE Pharmaplan A/S udført en liste med de ønskede krav specifikationer for alle rum i bygningerne. I produktions-bygninger vil der være forskellige krav til trykstyrke/belastning, skridsikkerhed (ruhedskrav), rengøring, kemikalier og termiske påvirkninger og i dette tilfælde er der også krav til antistatiske gulve i EX-områder.

De valgte belægning type hvor der var store krav til kemikalie påvirkninger, termiske krav (derfor er belægningen udført som 4 mm) og samtidig skulle belægningen være antistatisk idet de fleste områder er EX områder.

Belægnings opbygning: 4 mm skridsikker Sikafloor 390 AS i farven RAL 7030.


• Opretning af undergulv – ønsket var ingen lunker.
• Primning af overfladen
• Udførelse af ledelag samt montering af kontaktpunkter
• Udlægning af Sikafloor 390 AS med selicia karbid som skridsikring.

Der kan læses mere på vores leverandørs hjemmeside se under leverandører, vælg Sika Danmark og kig under datablade og vælg Sikafloor 390 AS i datablades kan læses belægningsopbygning m.v.


Øvrige referencer med Antistatisk belægning :
LEO Pharma A/S i Ballerup – Arealer ca. 500 m2

Industrikøkken

Det viste eksempel er fra Palads Hotel i København, udførte gulvarealer ca. 200 m2. Bygherre ønske en funktionel belægning til industribrug.


Vores anbefaling en 3-4 mm Epoxybelægning i områder hvor der er høje termiske krav anbefales en 9 mm Ucrete belægning den er varme resistent optil 120 grader celsius og kan udføres skridsikker hvis det ønskes i forbindelse med kipgryder m.v. Denne type er ligeledes velegnet i bagerier med tilsvarende krav.

Belægnings opbygning: 3-4 mm skridsikker Sikafloor 162 colour kvarts belægning fra Sika Danmark A/S.


• Primning af overfladen
• Udførelse af belægning der overdosseres med farvet kvartssand udlagt i 2 lag (afhænger af samlede lagtykkelse)
• Udlægning af topcoat Sikafloor 162 udlagt i 2 lag for at opnå en rengøringsvenlig og skridsikker overflade

Der kan læses med på vores leverandørs hjemmeside se under leverandører vælg Sika Danmark og søg under datablade Sikafloor 162 her kan ses opbygninger m.v.

Belægnings opbygning : 9 mm Ucrete belægning fra BASF construction chemicals A/S


• Fræsning af overfladen samt skæring af forankringsriller
• Primning med ucrete primer
• Udlægning af Ucrete belægning 9 mm, den valgte type hos Palads Hotel Type DP 10 skridsikker

• Tilsættes skridsikring i overfladen
• Påføring af Ucrete topcoat i den valgte farve (mindre udvalg af farver, ring for nærmere)

Der kan læses mere på vores leverandørs hjemmeside se under leverandører, vælg Basf-cc.dk og søg under Ucrete belægninger. Referencer Arla Food i Slagelse m. flere.

Øvrige referencer med tilsvarende belægning:


3-4 mm Epoxybelægning – med Sikafloor 162 fra Sika Danmark A/S.
Storkøkkener hos : Lyngby Tårbæk Kommune, Det Japanske Tårn i Tivoli, Landbrugsrådet m. flere.
Bagerier: Guldbageren i Roskilde, Guldbageren i Ll. Skensved, La Baguette i Gentofte m. flere.
Coro Food i Frederikssund, udførte arealer ca. 3000 m2
Chr. Hansen A/S i Roskilde og Advedøre, udførte arealer ca. 2000 m2


Ring for yderligere referencer der findes mange.

Kontorer

Det viste eksempel er fra Transportministeriet i København, udførte gulvarealer ca. 900 m2. Bygherre ønske en ny belægning ovenpå tyndpudsunderlag, gulvet skulle være trinlydsdæmpende 15 dB / meget høj gangkomfort, lyst og rengøringsvenligt.

Belægnings opbygning: 6-7 mm Mastertop system 1325 REG system udført i forskellige NCS farver.


• Primning af overfladen med Mastertop P 615
• Kork / gummibelægning 4 MAT fuld limes til undergulvet med Mastertop AD 170
• Der porefyldes med Mastertop PS 231
• Udførelse af belægning Mastertop BC 325 n
• Udlægning af topcoat Mastertop TC 465 i 2 lag.

Der kan læses mere på vores leverandørs hjemmeside se under leverandører, vælg Basf-cc.dk og søg under gulvsystemer her findes en brochure med alle de nævnte system opbygninger ( Gulvprodukter til ethvert formål ) alle relevante datablade samt leverandørens brugsanvisninger kan dernæst findes.

Øvrige referencer med tilsvarende belægning:


Novo Nordisk A/S i Bagsværd, udførte areal ca. 600 m2 i laboratorier, gangarealer og cafe områder.
Norvo Nordisk A/S i Gentofte, udført areal ca. 180 m2 i forsøgslokaler med tilhørende gangarealer.
Beredskabs Forbundet i Hedehusene, udført areal ca. 85 m2 i fitness lokale.
Tingbjerg Beboer Service i Tingbjerg, udført areal ca. 75 m2 i omklædningsrum.

Ring for yderligere referencer.


Sika Danmark A/S og Rockidan A/S Har tilsvarende gulvsystem ring for yderligere eller klik på leverandører og læs nærmere.

Medicinalindustri

Det viste eksempel er fra Novo Nordisk i Bagsværd udførte gulvarealer ca. 5.000 m2. I forbindelse med tilbuds-givning var der fra Bygherre rådgiver NNE Pharmaplan A/S udført en liste med de ønskede krav specifikationer for alle rum i bygningerne. I produktionsbygninger vil der være forskellige krav til trykstyrke/belastning, komfortbelægning, glat og rengøringsvenlig overflade, samt kemikalier påvirkninger.

Vores anbefaling afhænger af de krav der er til de færdige gulve sammenholdt med den belastning der fremtidigt vil være. Typisk vil der være et ønske om en meget hurtigt genbehandling / vedligeholdelses løsning.


De valgte belægnings type hvor der var store krav til kemikalie påvirkninger og rengøringsvenlighed.

Belægnings opbygning: 2 mm skridsikker Sikafloor 300 UV i farven RAL 6019.


• Primning af overfladen
• Udlægning af Sikafloor 300 UV / Sikafloor 390 og andre steder Sikafloor 264
• 2 lag Topcoat Sikafloor 302 W

Der kan læses mere på vores leverandørs hjemmeside se under leverandører, vælg Sika Danmark og kig under datablade og vælg Sikafloor 300 UV i datablades kan læses belægningsopbygning m.v.


På Sika Danmarks hjemmeside kan der ligeledes søges under referencer og måske findes tilsvarende belægninger udført hos andre bygherre.

Øvrige referencer med tilsvarende GMP krav:


H. Lundbeck A/S i Valby – Areal ca. 2000 m2 - Sikafloor 300UV
Bavarian Nordic A/S i Kvistgård – Areal ca. 1000 m2 – Sikafloor 261
Statens Serum Institut på Amager – Areal ca. 700 m2 – Sikafloor 390

Membranbelægninger

Det viste eksempel er fra Østerbro Svømmehal i København, udført arealer ca. 1500 m2. Vi har udført en vandtæt membranbelægning under fliserne i svømmebassiner.


Belægnings opbygning : Membran system fra Deitermann – Leverandør Weber A/S.


Der hentes datablade og leverandørbrugsanvisninger på vores leverandørs hjemmeside se under leverandører, vælg Weber.dk - kontakt os for yderligere informationer.


Øvrige referencer med tilsvarende belægning:


Svømmehaller i Farum, Værløse Svømmehal, Køge Svømmeland med flere.
Alle vores leverandører har forskellige systemer til svømme bassiner se mere under de forskellige link.


Membranbelægninger på Altaner og Svalegange:


Vi har udført rigtig mange belægninger på altaner og svalegange. De forskellige leverandører har systemer til revneoverbyggende belægninger. Læs mere under leverandører, vælg Sika og søg under produkter f.eks. Sikafloor 350 eller Basf-cc.dk og søg under Mastertop BC 869 F.


Eller kontakt og for yderligere informationer.


Der findes mange Membran systemer vi har udført mange forskellige opbygninger:


Gilbroskolen, Altangange i Ishøj – System fra Sika Danmark A/S – Sikafloor 350 membran
Altaner Gl. kongevej – System fra BASF - Mastertop BC 869 membran
Gas tæt bygning på Lindholm – Membran system fra BASF – Mastertop BC 860 + BC 869 membran
Rudersdal plejehjem – Membran system fra Rockidan A/S
Høje Gladsaxe – Svalegange på alle de lave bygninger – system fra Condor Kemi A/S
Domus Vista – svalegange på 29 etager – system fra Condor Kemi A/S


Der findes rigtig mange referencer idet vi har udført Altan og svalegangsbelægninger i de seneste 30 år.

Parkeringsdæk & ramper

Det viste eksempel er fra parkeringskælderen hos Explanetariet i Tubog Havn, udført arealer ca. 3000 m2. Vi har udført en overflade der tåler vejsalt og olie, den er slidstærk og let at vedligeholde belægningen er fra Fosroc A/S.

Belægnings opbygning:

Renderoc ST 05, belægning fra Fosroc A/S.
Slyngrensning / diamantslibning af betonoverflade


Overfladen primes og der udlægges af 2-3 lag Renderoc ST05, tilsat strukur for at opnå den ønskede overflade.

Der hentes datablade og leverandørbrugsanvisninger på vores leverandørs hjemmeside se under leverandører, vælg Fosroc.dk - kontakt os for yderligere informationer.

Øvrige referencer med tilsvarende belægning:


Parkeringskælder, udført areal 44.000 m2 i Rødovre Centrum med Renderoc ST 05 fra Fosroc A/S.

Støvbindinger

Det viste eksempel er fra parkeringskælderen på Rosenvænget Alle´ i København, udført arealer ca. 1300 m2. Vi har udført en støvbinding af beton overfladen med Sikafloor 2530 W.

Belægnings opbygning: Sikafloor 2530 W.


Diamantslibning af betonoverfladen
Udlægning af 2 lag Sikafloor 2530 W i klar.
Efterfølgende er der udført hvid opmærkning af P-båse.

Der hentes datablade og leverandørbrugsanvisninger på vores leverandørs hjemmeside se under leverandører, vælg Sika.dk - kontakt os for yderligere informationer.

Vi har også udført mange arealer med støvbinding af betongulv, alle vores leverandører har Deres svar på en støvbinder. Læs mere under leverandører. Eller kontakt og for yderligere informationer.

Referencer med støvbinding af betongulve:


Hos Porsche på Østerbro i København, Støvbinder valg Micopox W fra Beton Apoteket.
I priorparken har vi udført ca. 4000 m2 med en støvbinder valg Hey´di PROSIL fra Beton Apoteket.

Her ligger vi

Broenge 16

2635 Ishøj